• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0935 345 725
  • tienngang
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Tên dịch vụPhí setupPhí duy trìĐặt Mua
Symantec Secure Site Miễn Phí 7.593.600đ/năm Đặt Mua
Symantec Secure Site Pro Miễn Phí 18.712.800đ/năm Đặt Mua
Symantec Site with EV 1.071.000đ 20.796.000đ/năm Đặt Mua
Symantec Site Pro with EV 1.073.500đ 27.933.600đ/năm Đặt Mua
Symantec Secure Site Wildcard Miễn Phí 47.460.000đ/năm Đặt Mua
Symantec Secure Site Pro Wildcard Miễn Phí 116.616.000đ/năm Đặt Mua

Giá trên chưa gồm VAT

SO SÁNH CÁC CHỨNG THỰC BẢO MẬT SYMANTEC SSL

TÍNH NĂNGSECURE SITESECURE SITE PROSITE WITH EVSITE PRO WITH EVSECURE SITE WILDCARDSECURE SITE PRO WILDCARD
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Phương thức chứng thực chứng thực qua thông tin doanh nghiệp chứng thực qua thông tin doanh nghiệp Chứng thực mở rộng Chứng thực mở rộng chứng thực qua thông tin doanh nghiệp chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
Số domain được bảo mật 1 1 1 1 1 1
Số domain con được bảo mật - - - - Không giới hạn Không giới hạn
Thanh địa chỉ màu xanh - - Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM - -
Chính sách bảo hiểm $1.000.000 $1.250.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000
Brand Recognition High High High High High High
Site Seal Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic
Browser Security Lock Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
Hỗ trợ mọi trình duyệt Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
Hỗ trợ mọi thiết bị di động - - - - - -
Cho phép đăng ký 1-3 năm 1-3 năm 1-2 năm 1-2 năm 1-3 năm 1-3 năm
Thu hồi và thay thế Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua

Copyright © 2014 - 3T Technology Solutions - All Right Reserved.

Go to top
Đăng ký hosting