• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0935 345 725
  • tienngang
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Tên dịch vụPhí setupPhí duy trìĐặt Mua
Comodo Positive Miễn Phí 222.000đ/năm Đặt Mua
Comodo Essential Miễn Phí 542.400đ/năm Đặt Mua
Comodo Instant Miễn Phí 1.898.400đ/năm Đặt Mua
Comodo Essential Wildcard Miễn Phí 3.607.200đ/năm Đặt Mua
Comodo EV Miễn Phí 3.050.400đ/năm Đặt Mua
Comodo UCC Domain Validation (3 Domains) Miễn Phí 2.790.000đ/năm Đặt Mua
Comodo Premium Wildcard Miễn Phí 5.439.600đ/năm Đặt Mua
Comodo Multi-Domain Wildcard (3 Domains) Miễn Phí 7.322.400đ/năm Đặt Mua

Giá trên chưa gồm VAT

SO SÁNH CÁC CHỨNG THỰC BẢO MẬT COMODO SSL

Tính năngCOMODO POSITIVECOMODO EVCOMODO PREMIUM WILDCARDCOMODO INSTANTCOMODO ESSENTIALCOMODO ESSENTIAL WILDCARDCOMODO UCC DVMULTI-DOMAIN WILDCARD
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Phương thức chứng thực Chứng thực mở rộng Chứng thực mở rộng chứng thực qua thông tin doanh nghiệp chứng thực qua thông tin doanh nghiệp Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
Số domain được bảo mật 1 1 1 1 1 1 1 1
Số domain được bảo mật - - Không giới hạn - - Không giới hạn - Không giới hạn
Thanh địa chỉ màu xanh - Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM - - - - - -
Chính sách bảo hiểm $10.000 $250.000 $250.000 $50.000 $10.000 $10.000 $25.000 $250.000
Site Seal Static Dynamic Dynamic Dynamic Static Static Static Static
Browser Security Lock Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Hỗ trợ mọi trình duyệt Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Hỗ trợ mọi thiết bị di động Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Cho phép đăng ký 1-2 năm 1-2 năm 1-5 năm 1-5 năm 1-5 năm 1-3 năm Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Thu hồi và thay thế Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua Đặt Mua

Copyright © 2014 - 3T Technology Solutions - All Right Reserved.

Go to top
Đăng ký hosting