5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
 
Mail Economy #1
 
Mail Economy #2
 
Mail Server #1
Best seller
Mail Server #2
 
Mail Server #3
 
Mail Server #4
 
Mail Server #5
50.000
vnđ/tháng
100.000
vnđ/tháng
180.000
vnđ/tháng
300.000
vnđ/tháng
450.000
vnđ/tháng
600.000
vnđ/tháng
750.000
vnđ/tháng
5GB
Dung Lượng
10GB
Dung Lượng
20GB
Dung Lượng
50GB
Dung Lượng
100GB
Dung Lượng
190GB
Dung Lượng
220GB
Dung Lượng
5
Địa chỉ Email
20
Địa chỉ Email
50
Địa chỉ Email
100
Địa chỉ Email
200
Địa chỉ Email
300
Địa chỉ Email
499
Địa chỉ Email
5
Email forwarder
20
Email forwarder
50
Email forwarder
100
Email forwarder
200
Email forwarder
300
Email forwarder
499
Email forwarder
1
Mail list
2
Mail list
3
Mail list
10
Mail list
15
Mail list
20
Mail list
40
Mail list
0
Park Domain
0
Park Domain
0
Park Domain
2
Park Domain
3
Park Domain
5
Park Domain
7
Park Domain

Giá trên chưa bao gồm VAT